Перейти к записям

Web-технология

Бүгін білім мазмұнын жаңартумен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әр түрлі интернет технологияларды қолданудың тиімділігін арттыру, «оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды білім беру саласын жақсартуда қолданыс аясын кеңейту керек». Осы орайда веб-технологиялар Интернеттің интерактивті және коллаборативті элементтерін басын біріктіріп отыр және ғаламторда қолданылады.Ұсынылып отырған веб-құралдар оқу үрдісін жаңаша ұйымдастыруға, жаңа ақпараттық оқыту ортасын жасауға, әлемдік білім беру кеңістігімен сабақтастыруға жол ашады.

1